Нүүр Яагаад URGENT

Яагаад URGENT

Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа хотууд байгалийг хот төлөвлөлтийн зориудын элемент болгон ашиглах нь улам бүр нэмэгдэж байна. Уур амьсгалын хямралын нөлөөг өөрсдөө мэдэгдэж эхлэхэд ихэвчлэн хур тунадас ихсэх, үерлэх, ган гачиг болох, хэт халуун байх зэргээр хот төлөвлөгчид байгаль цаг уурын хямралд дасан зохицох хэрэгсэл болохыг хичнээн их ухамсарлаж байна. Тиймээс цэнхэр-ногоон дэд бүтэц (BGI) төслүүд нь бүх салбарын хот төлөвлөлтийн чухал хэсэг болж чадна. BGI төслүүд нь үндсэндээ илүү тогтвортой экосистемийг бий болгох, сурталчлах зорилгоор хотын ландшафтад (барилга байгууламж, олон нийтийн газар) нэгтгэгдсэн байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг, байгалийн баялаг юм. Тэдгээр нь жижиг хэмжээтэй байж болно - борооны торх эсвэл жижиг ногоон дээврийг бодоорой, эсвэл том хэмжээтэй - амьд хана, борооны аварга том ус зайлуулах хоолой гэх мэт.

 

IPCC SR (2018) нь хотжилтыг хүлэмжийн хийг ялгаруулах гол хөдөлгөгч хүч гэж тодорхойлсон бөгөөд одоогоор судлагдаж дуусаагүй, ялангуяа Дэлхийн өмнөд хэсэгт хийгдээгүй боловч олон төрлийн бууруулах хувилбаруудыг хүлээн зөвшөөрсөн болно. Ногоон ба цэнхэр дэд бүтцийг хөгжүүлэх. (GBI), мөн байгальд суурилсан шийдлүүд (NBS) -ээр дамжуулан хот суурин газрын экосистемийн үйлчилгээ, биологийн олон янз байдлыг сурталчлах нь уур амьсгалыг тэсвэрлэх чадвартай хотуудыг хөгжүүлэх (IPCC, 2018), түүнчлэн амьдрах чадварыг нэмэгдүүлэх арга зам гэж үзэж байна. хямд амралт, ариун цэврийн байгууламж, борооны ус зайлуулах суваггаар хангах (SDG 11, UN GA / RES / 70/1).

Хот суурин газар тэлэх нь Ази тивд маш хүнд цар хүрээг хамарч байна: хотуудтай холбоо тогтоох эсвэл зөрчилдөөн, байгаль орчны доройтолтой холбоотой хүнд хэцүү байдлаас зугтах эдийн засгийн боломжуудын амлалтад татагдан, ихэнх шинэ хотын оршин суугчид ариун цэврийн байгууламж, усан хангамжийн хязгаарлагдмал хүртээмжийг хамарсан нийгэм, эдийн засгийн тусгаарлалттай тулгарч байна. хот суурин газрын амралт, цаг уурын хэт их нөлөөлөлд өртөх. NBS нь уян хатан, амьдрах боломжтой хотуудыг хөгжүүлэх боломжийг дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэдий ч хот төлөвлөлт, менежментийн хэрэгсэл болох хязгаарлагдмал хэрэглээтэй хэвээр байна. Үүнийг даван туулахын тулд, ялангуяа салбар дундын интеграцчилал, бодлогын хамаарал, хамгийн сүүлийн үеийн туршлагууд, шийдлүүдийг цаг тухайд нь олж авахад Азийн орнууд үндэсний туршлагаа яаралтай нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Эрдэм шинжилгээний бүлгүүдийг тэргүүлэгч талуудын бүлгүүдтэй нэгтгэх, судалгаа, боловсролыг олон улсын түвшинд хурдан шуурхай үр дүнтэй болгох, мөн хөрш орнуудын хооронд мэдлэг солилцоо нь хамгийн тааламжгүй хэвээр байгаа бүс нутгийн хүрээнд нягт хамтран ажиллах замаар хэрэгжих боломжтой (IPBES, 2018).

GBI & NBS-ийн нөхцлийг бүрдүүлэх, түүнтэй холбоотой чадавхийн зөрүү, ялангуяа боловсролын хангамж, хөдөлмөрийн зах зээлийн хүлээлт зэрэг асуудлыг гүнзгий ойлгохын тулд URGENT санаачилгын бүлгүүд Энэтхэг даяар 4, Монгол улсад 2 байршилд судалгаа явуулав. 2019 оны 9-12-р саруудад судалгааны үр дүнг оролцогч талууд болон академиудын хамтарсан семинар хуралдаанаар хэлэлцэв. Судалгааны үр дүнд үндэслэн 5 URGENT сэдвийг шинжээчдэд хэрэгцээ, чадавхийн талаар хэлэлцүүлгийн үндсэн дээр санал болгов.​

 • Хотын ойн аж ахуй,
 • Ландшафтын архитектур ба фитодизайн,
 • Хот суурин газрын соёл,
 • Нэгдсэн ухаалаг ногоон, цэнхэр хот төлөвлөлт,
 • Ажиглалт,
 • Мэдээлэл, харилцаа холбоо.

 

Төслийн чиглэл

 

ЭНЭТХЭГ

______________________________

Энэтхэгийн хотууд 2050 он гэхэд 800 сая гаруй оршин суугчтай байхаар төлөвлөж байгаа бөгөөд амьдрах орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй амьдрах орчныг бий болгох чиглэлээр яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Дэд бүтцийг сайжруулах зорилгоор Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation (AMRUT) болон Heritage City Development & Augmentation Yojana (HRIDAY)  хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бол Green Rating for Integrated Habitat Assessment (GRIHA) зэрэг бие даасан санаачлага төлөвлөлтийн хүрээ болж өөрчлөгдөж байна. Энэтхэгийн нөхцөлд тогтвортой амьдрах орчныг сурталчлах. Энэтхэгийн үндэсний семинарт оролцогчид санал нэгдсэн тул эдгээр бүх бүтээн байгуулалт, мөн дээд сургуулиудын чадавхи нь Энэтхэгийн хотжилтын цар хүрээ, хурдацаас давсан юм шиг санагдаж байна. Хөдөлмөрийн зах зээл нь хэд хэдэн төгсөгчдийг хүлээн авах боломжтой боловч техникийн анхан шатны мэдлэгтэй байхын зэрэгцээ ажил олгогчдоос шаардагдах зарим гол чадамж, ялангуяа шинээр гарч ирж буй ажиллагсадтай холбоотой дутагдалтай талууд байдаг.

 1. сахилгын салбаруудын мэдээлэл, мэдлэгийг нэгтгэх,
 2. одоогийн дүрмийн номноос цааш бодож,
 3. олон улсын шилдэг туршлагыг үнэлэх,
 4. шинээр гарч ирж буй Мэдээлэл, Холбооны Технологи (МХТ) багаж хэрэгсэл, олон талт орчинд үзэл баримтлалын төлөвлөлтийг ашиглах,
 5. дасан зохицох сургалт;
 6. олон улсын хамгийн сүүлийн үеийн шинжлэх ухаан, бодлогын хөгжилд илүү их анхаарал хандуулах шаардлагатай байв.

The meeting endorsed the 5 URGENT themes and brought forward a new one – Management & planning of resilient urban seascapes & coasts. Based on them, meeting participants came up with specific proposals for each partner Higher Education institution (HEI), appreciating their profiles & capacity as well as the commitment of non-HEI partners; a high role of quality Ph.D. training was recognized, with international & policy relevance of Ph.D. theses agreed as an important objective yet to achieve; cooperation with stakeholders needs to be properly institutionalized to create a stable exchange of knowledge and insights between the academia & workplace. The meeting agreed that more interactive and self-reflective modes of teaching & learning to the classroom are needed to develop missing competencies. All the partners need major ICT upgrades to build capacity for virtual mobility and to support blended learning.

P11 Jawaharlal Nehru University is India’s best-ranked comprehensive university that is, however, currently struggling with developing policy-relevant educational content & blended learning environments, as brought forward in its revised strategy. P11’s School of Environmental Sciences is revising its curricula with liveable & resilient cities identified as a focus area. The revision will address MSc programs in Environmental Sci. and Disaster Studies within all the 6 URGENT topics; a total of 26 ECTS suggested to develop or update with 9 staff needed to get (re-)trained, also in order to develop e-learning capacity, as this is only starting at P11.

P12 Nirma University is a new private university that just started to add applied science & arts to its curriculum offer, including the Institute of Architecture & Planning established in 2017. Its survival strategy is to become competitive on the tough HE market, most of all through innovative content & learning environments, as well as institutionalized links to the labor market. P12 needs a major capacity input to develop & update 34ECTS of LLL, BSc, MSs & Ph.D. subjects within 5 URGENT topics, set up an e-learning system, and link to employers. This will require retraining of 10 staff, and teaching & networking equipment.

P13 Pondicherry University is a classical university striving to maintain its visibility in southern India and extend it to the national level; it will develop or update 23 ECTS of its MSc programs in Ecology and in Environmental Sciences within 4 URGENT topics, launch an e-learning system, and link to stakeholders concerned with the quality of urban environments; 7 staff need to re-trained, and research training & networking equipment installed.

P14 Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology of Kashmir is the leading Kashmir center of excellence in agriculture & forestry. Due to its peripheral location, it is struggling to maintain a high-quality student body, and therefore needs to excel in innovation and relevance to the state and broader labor markets; its BSc, MSc & Ph.D. programs in forestry will receive 15ECTS of innovative GBI-related contents, e-learning will be launched and links to employers set up; 9 staff need to re-trained, and research training & networking equipment installed.

 

MONGOLIA

_________________________

MONGOLIA’s capital, Ulaanbaatar, concentrated 47.2% of the country’s population in 2019, and grew by 4% annually since 2001, as the nomad population was forced to move in, mostly by catastrophic cold spells and droughts. The city was not prepared for rapid growth either in terms of physical or governance infrastructure, and the outcomes are poor access to utilities, extreme levels of air pollution & aquifer contamination. Mongolia Sustainable Development Vision 2030 (State Great Hural, Res.19/5.02.2016) puts the development of healthy and climate-resilient capital areas, as well as converting of other MN cities to attractive and comfortable habitats (in order to halt mass migration to Ulaanbaatar) among key priorities, and tasks HEIs with creating relevant national expertise and feeding current & foreseeable labor market demands. To discuss these demands as regards the development of GBI for healthy & climate-smart cities, possible responses & missing capacities at HEIs, the URGENT initiative group arranged workshops in Khovd & Ulaanbaatar in September 2019. Stakeholders agreed with the high urgency of all the URGENT cross-cutting themes (except the coastal one suggested by India colleagues), agreed on their Mongolia-specific contents. Structurally, the situation at the Mongolian labor market is similar to India: while the inflow of graduates is sufficient to meet current demands, the emerging competencies need to be significantly enhanced, in particular where cross-disciplinary aspects are involved, and the solutions & support actions are deemed the same. This cannot be achieved through the subsidies of the state and own income, which are too low & irregular to create any significant capacity.

P5 National University of Mongolia has the national status and is tasked with the mission of being a center of excellence in any research or praxis field prioritized by the government or foreseen as an important one by society. In addition, the government wants P5 to become an important player in a broader region and to develop cutting-edge learning environments. URGENT supports this with 15 ECTS updated within 5 URGENT themes, equipment needed to enhance learning, and 10 staff to (re-)train.

P6 Khovd University is a classical university in western MN; not being a “national” university, it is seriously underfunded and needs external support to develop its focus on nomadic resilience (including urban) and retain talents in the region; under URGENT it will update its B/MSc programs in Ecology, Geography, Land Management with 12 ECTS of GBI&NBS-related disciplines and enhance its e-learning; this requires 8 staff to (re-train) and equipment upgrade.

P7 Mongolian University of Life Sciences is the MN-only HEI focusing on forestry & agriculture; while its niche is to furnish environmental knowledge to the graduates directly taken up by the sector, it struggles to develop teaching and research profiles in GBI&NBS, as this, although increasingly demanded, was not within the sectoral mainstream. URGENT is essential in updating P7’s BSc & MSc landscape architecture programs with 26 ECTS adhering to 4 URGENT themes; this will require (re-) training of 6 staff and research training equipment upgrade.

+