Нүүр Монгол

In Mongolia

1. URGENT төслийн нээлтийн уулзалтын мэдээг Хот төлөвлөлт, судалгааны хүрээлэнгийн 9-р хамтрагчийн албан ёсны фэйсбүүк хуудсанд монгол хэлээр нийтэлсэн (3-р сарын 13). Холбоос

2. Европын Холбооны төлөөлөгчид ERASMUS+ төслийн талаар албан ёсны фэйсбүүк хуудсандаа нийтэлсэн байна (3-р сарын 19). Холбоос

3. 2021 оны ErasmusPlus хөтөлбөр нь санал авч эхэллээ (3-р сарын 27). Холбоос

4. URGENT төслийн мэдээг МУИС-ийн албан ёсны цахим хуудсанд нийтэлсэн (3-р сарын 30). Холбоос 

5. Төслийн мэдээг MULS (Монголын Амьдралын Шинжлэх Ухааны Их Сургууль) цахим хуудсанд зарлаж байна (4-р сарын 16). Холбоос 

 

+