Нүүр АБ6: Түгээн дэлгэрүүлэлт

АБ6: Түгээн дэлгэрүүлэлт

АБ6.1: URGENT www портал, сошиал медиа данс, сурталчилгааны төлөвлөгөө (M12) боловсруулах, засварлах

Боловсруулах зүйлд дараахь зүйлс орно.

 • M3-ийн URGENT www порталд зориулсан TOR
 • URGENT www порталыг P5 програмаас M12 (анхны бүрэн ажиллагаатай хувилбар болох M4 хувилбараас) боловсруулж төслийн төгсгөл хүртэл хадгалж (дараа нь SIP руу шилжүүлсэн)
 • P5 вэбсайт дээр нээгдсэн төслийн түр зуурын вэбсайт (M2 ба M12 хүртэл)
 • M1 дээр нийгмийн данс тохируулах URGENT (FB group, Twitter);
 • URGENT сурталчилгааны төлөвлөгөө нь URGENT болон түүний үр өгөөжийг (M4) харуулах байдлыг нэмэгдүүлэх олон арга хэмжээг хамарна.

АБ6.2: URGENT бизнесийн дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө боловсруулах (M30)

Боловсруулах зүйлд дараахь зүйлс орно.

 • төслийн дараахь хугацааны тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор төслийн ашиглалтын хугацааны туршид түгээх, ашиглах үйл ажиллагааг багтаасан URGENT бизнес төлөвлөгөө
 • URGENT бизнес төлөвлөгөө, төсөл дууссаны дараа ЯАРАЛТАЙ үр өгөөжийг хэрхэн хадгалах талаар нарийвчлан оруулсан хэсэг (M30).

АБ6.3: URGENT Шинжлэх ухааны нээлттэй бага хурал зохион байгуулах (M35)

Боловсруулах зүйлд дараахь зүйлс орно.

 • Байгаль орчинд суурилсан ногоон, цэнхэр дэд бүтцэд суурилсан шийдлүүдэд анхаарлаа хандуулсан M35 брэндийн Нью-Дели хотноо зохион байгуулагдаж буй Шинжлэх Ухааны Нэгдүгээр Чуулган
 • эрдэм шинжилгээний нийгэмд хүрэх зорилгоор эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн дараагийн тусгай дугаар
 • MN ба IN (M 20, 21) -д анхны SIP семинарууд (Улаанбаатар, Шинэ Дели хотод).

АБ6.4: Хамтын ажиллагааны салбарын платформыг ажиллуулах (M35)

Боловсруулах зүйлд дараахь зүйлс орно.

 • SIP-уудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, байнгын ажлуудыг эхлүүлэх: сургалтын хөтөлбөрийн материалыг танилцуулах, оюутнууд, төгсөгчидтэй харилцах харилцааг зохион байгуулах;
 • өөрсдийгөө санхүүжүүлдэг байгууллага болж хөгжиж буй эсэхийг баталгаажуулах зорилгоор дэмжлэг, санал хүсэлт өгөх

АБ6.5: URGENT ​сургалтын хөтөлбөр, судалгааны ажлын хэрэгжилт (M35)

Боловсруулах зүйлд дараахь зүйлс орно.

 • URBENT баклавар ба магистрын сургалтын хөтөлбөр, LLL сургалтын боломжийг эхлүүлэх, хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих, үүнд URBAN learning-ийг зорилготой байрлуулж, SIP-тэй харилцах;
  хамтарсан судалгаа, хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх, цахим шинжлэх ухааны модуль, портфолио байрлуулах, ЯАРАЛТАЙ судалгааны хүрээний ашиглалт зэрэг докторын судалгааны ажлын хүрээг эхлүүлэх, хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих (M24-ээс дор хаяж 10 URGENT докторын оюутныг элсүүлэх).
+