Нүүр Энэтхэгийн багийн уулзалт

Indian team meeting

text

+