Нүүр Мэдээ Италийн хамтрагчдын зохион байгуулж буй цахим үйл ажиллагаа

Италийн хамтрагчдын зохион байгуулж буй цахим үйл ажиллагаа

  • by Admin
  • 2022-01-02

Манай төсөлтэй маш их хамааралтай онлайн чухал арга хэмжээг Италийн хамт олон 2021 оны 4-р сарын 28-нд хуваалцаж, зохион байгууллаа.

+