Нүүр Мэдээ Монголд эхлүүлэх уулзалт

Монголд эхлүүлэх уулзалт

  • by Admin
  • 2022-01-02

2021 оны 4-р сарын 23-ны өдөр URGENT төслийн анхан шатны семинар цахимаар зохион байгуулагдлаа. Семинарт нийт 5 байгууллагын 28 оролцогч оролцож, 12 илтгэлийг танилцууллаа.
Үндэсний менежментийн асуудал, сургалтын магадлан итгэмжлэлийн үйл явц, цахим сургалтын платформ, цахим сургалт боловсруулах, цахим шинжлэх ухаан, түншүүдийн туршлага, төслийн үр дүнд оруулсан санал зэрэг хэд хэдэн чухал сэдвүүдийг хэлэлцэж, үр ашигтай хамтын ажиллагааны хэд хэдэн арга замыг тохиролцсон. төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд .
Хамгийн гол нь Монголын дээд боловсролын байгууллагуудын боловсруулах хичээлүүд нь давхцахгүй, төслийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэхийн тулд бүх хичээлийг түншүүддээ хуваалцаж, сонсогчдын тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор нээлттэй хичээлүүдийг хөгжүүлэх юм.
Ерөнхийдөө энэхүү онлайн семинар нь URGENT төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд маш чухал бөгөөд үр дүнтэй байсан.

+